FITBIT SMARTWATCH VERSA3

9,190.00฿

อุปกรณ์ภายในกล่อง

  • Fitbit Versa 3 Smart Watch (ตัวเรือน) x 1
  • Fitbit Versa 3 Wristband (สาย) Size S & L
  • สายชาร์จ
  • คู่มือการใช้

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สินค้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันซื้อที่ระบุอยู่ในใบเสร็จรับเงิน
  • กรุณาเก็บใบเสร็จและบรรจุภัณฑ์ของท่านไว้ เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ในการขอเคลมสินค้า
ล้างค่า
dStore เรามีการใช้ Cookies เพื่อพัฒนาประสบการณ์ การใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้งานบนเว็บไซด์นี้ เราถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง